Jak wiemy, każdy dodatkowy etap filtracji (wkład lub lampa UV) wzbogaca „osmozę” o pewne właściwości. Każdy kolejny etap filtracji znajduje swoje odzwierciedlenie w nazewnictwie filtra osmotycznego. Najlepiej zobrazuje to zestawienie uwzględniające kolejność danych procesów.

Osmoza RO4 Osmoza RO5 Osmoza RO6 Osmoza RO7 Osmoza RO8
Wkład mechaniczny 20 mikronów Wkład mechaniczny 20 mikronów Wkład mechaniczny 20 mikronów Wkład mechaniczny 20 mikronów Wkład mechaniczny 20 mikronów
Wkład węglowy Wkład węglowy Wkład węglowy Wkład węglowy Wkład węglowy
Membrana osmotyczna Wkład mechaniczny 5 mikronów Wkład mechaniczny 5 mikronów Wkład mechaniczny 5 mikronów Wkład mechaniczny 5 mikronów
Wkład szlifujący Membrana osmotyczna Membrana osmotyczna Membrana osmotyczna Membrana osmotyczna
Wkład szlifujący Wkład szlifujący Wkład szlifujący Wkład szlifujący
Mineralizator Mineralizator Mineralizator
Wkład bioceramiczny Wkład bioceramiczny
Lampa UV

Zestawy filtrów są zazwyczaj standaryzowane. Zdarza się jednak sporadycznie, że producenci filtrów posiadają własne konfiguracje.

Dobrym przykładem jest firma z Hiszpanii (Puricom), która w swoich nowych urządzeniach zmieniła schemat stopni filtracji. Na pierwszym miejscu Puricom (standardowo) montuje wkład mechaniczny, ale drugi i trzeci stopień stanowią wkłady węglowe (najpierw sypany, a potem prasowany).

Czym się różnią te wkłady węglowe? Wkład węglowy granulowany wskazuje szczególną zdolność absorbowania chloru w wodzie (do 99% jego zawartości), poprawiając jej smak, barwę i zapach. Granulat cechuje się wyższą odpornością na zatykanie, niż węgiel sprasowany. Natomiast blok węglowy cechuje się mniejszym pyleniem, niż granulowana postać węgla bitumicznego. Dodatkowo ciasno ubity węgiel zatrzymuje zanieczyszczenia sedymentacyjne.

Dalsze etapy filtracji wyglądają u wszystkich producentów tak samo – membrana, wkład szlifujący, mineralizator, bioceramiczny i lampa UV.