Filtracja wody z zastosowaniem samej membrany nie miałaby większego sensu. Pyłki, rdza i inne zanieczyszczenia mechaniczne obecne w surowej wodzie szybko zapchałyby membranę i efektywność uzdatniania spadłaby do zera. Dlatego też na wejściu filtra montuje się wkład wyłapujący zanieczyszczenia mechaniczne.

Poza tym membrana ma bardzo dużą skłonność absorbowania chloru, przez co – bez uprzedniego przefiltrowania wody wkładem węglowym (najczęściej granulowanym) – bardzo szybko się zużywa.

Dodatkowo w każdym zestawie odwróconej osmozy montowany jest na końcu filtr szlifujący – filtr węglowy, który poprawia smak i zapach wody (woda po membranie może być jałowa).

Reasumując, najprostszy zestaw filtru odwróconej osmozy (RO4) składa się z czterech etapów filtracji:

  • wkładu wstępnego mechanicznego
  • wkładu węglowego
  • membrany osmotycznej
  • wkładu szlifującego

Schemat takiego zestawienia:
schemat ro4
Czy odwrócona osmoza jest wystarczająca?
Wszystko zależy od wyników analizy wody (którą wypadałoby wykonać przed zakupem filtra – jeżeli bierzemy pod uwagę najtańszą opcję „RO4”). Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wody może się okazać, że oprócz zanieczyszczeń nieorganicznych, znajdują się w niej również bakterie i wirusy. W takim przypadku konieczna będzie instalacja rozszerzonego systemu osmozy – z lampą bakteriobójczą.

Lampy UV eliminują z wody 99,9% wszystkich bakterii i wirusów. Promieniowanie UV-C o danej częstotliwości zabija wszelkie drobnoustroje, dezynfekując całkowicie wodę. Lampy filtracyjne są stosowane do dezynfekcji wody w sposób całkowicie nieinwazyjny – bez użycia temperatury oraz chemikaliów. Woda po zaabsorbowaniu promieni o częstotliwości 254 nm zostaje oczyszczona pod kątem bakteriologicznym.

Co więcej, jeżeli mamy wodę bogatą w zanieczyszczenia sedymentacyjne – konieczna jest instalacja dodatkowego wkładu mechanicznego (instalowanego za wkładem węglowym granulowanym).

Innymi wkładami wzbogacającymi wodę w pewne właściwości są:

  • Wkład mineralizujący
  • Wkład bioceramiczny